SOSTAI ry

YHDISTYKSEN TARKOTUS JA TAVOITTEET

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sosiaalipedagogisen taidetoiminnan harrastamista ja sekä koota taiteen harrastajat yhteiseen toimintaan. Yhdistyksen kotipaikkana toimii Tampere, mutta toiminta ulottuu ympäri Suomen.

Sosiaalipedagogiikka tarkastelee ihmisten kasvua sekä kehitystä sosiaalisena ilmiönä. Kiinnostuksen kohteena ovat ne prosessit, joissa ihminen kasvaa yhteiskunnan ja yhteisöjen jäseneksi. Kasvua tuetaan kasvatuksella eli pedagogisella toiminnalla, jonka tavoitteena on tukea ihmisen sosiaalista kasvua ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa.

Tärkeitä sosiaalipedagogisen toiminnan lähtökohtia ja tavoitteita ovat osallisuus sekä tasavertaisuus. Sosiaalipedagoginen toiminta ehkäisee ja työskentelee yhteiskunnallista eriarvoisuutta vastaan sekä kehittää toimintaa, jonka lähtökohtana on ihmisten yhteiskunnallisen syrjäytymisen ehkäisy ja lievittäminen. 

Sosiaalipedagoginen taidetoiminta lähtee sosiaalipedagogiikan keskeisistä lähtökohdista käsin ja tavoitteensa toteuttamiseksi käyttää erilaisia taiteenmuotoja. Kasvatus ja ihmisten innostaminen sekä osallisuuden tukeminen ovat ensisijaisia tavoitteita joita tavoitellaan erilaisilla taiteenmuodoilla.Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

SOSTAI ry

BURLESKI KUVAUKSET